Poludnevni boravak

Centar za inkluziju i podršku u zajednici u Bujama, koji je započeo s radom u travnju 2011. godine, pruža usluge poludnevnog boravka za desetak osoba s intelektualnim teškoćama iz Buja, Umaga, Novigrada i Grožnjana. Aktivnosti se provode svakodnevno u trajanju od šest sati te ovisno od događanjima u zajednici i u dane vikenda. Sportsko-rekreativna aktivnost, radno-kreativna, inkluzivno-edukacijska i socijalizacijska aktivnost samo su neki od sadržaja koji se provode u Centru, a osmišljeni su zajedno sa članovima.

Posebno treba istaknuti radno-kreativnu aktivnost te povezanost s lokalnim umjetnicima na čiji poziv rado sudjelujemo na izložbama sa svojim radovima.

Vrlo često može nas se susresti u obilasku grada i okolice, rado pješačimo, boćamo i igramo društvene igre. U našem Centru korisnike educiramo i za pripremu obroka i raznih slastica.
Sve aktivnosti usmjerene su prema poboljšanju kvalitete življenja naših korisnika, kvalitetnom upotpunjavanju njihovog slobodnog vremena, psihosocijalnoj rehabilitaciji, praktičnom osposobljavanju i brizi o zdravlju.

Rado se odazivamo na izložbe i brojne programe u organizaciji drugih udruga ili ustanova te njegujemo suradnju s organizacijama u lokalnoj zajednici. Centar se može pohvaliti i velikim brojem volontera.

Svake godine u rujnu povodom Dana grožđa bujski je Centar domaćin zajedničkog susreta članova s područja Istre. Tada se organizira velika fešta uz pjesmu, ples i zajedničko druženje.

Aktivnosti se provode u prostorima Grada Buja u kojem se nalazi i posebni odjel Osnovne škole Mate Balote Buje.