Zapošljavanje uz podršku

Od 2010. do 2011. godine provodili smo projekt IN.promo – uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama na tržište rada. Nakon toga, a do 2015. godine, u okviru Centra za inkluziju i podršku u zajednici djelovala je Radna jedinica za zapošljavanje osoba s invaliditetom u Labinu. Od 2016. osnovana je i aktivno djeluje Udruga za zapošljavanje osoba s invaliditetom INPROMO sa sjedištem u Labinu.


 

Na svečanosti 21. tavnja 2011. uz nazočnost predstavnika Grada Labina,  Centra za socijalnu skrb Labin te roditelja, sklopljeni su prvi ugovori o radu s četiri radnice čime je započela s radom prva Radna jedinica za zapošljavanje osoba s invaliditetom u Istarskoj županiji. Danas je na poslovima šivanja, krojenja, oslikavanja predmeta od tekstila, te drugim poslovima izrade ukrasnih i uporabnih predmeta zaposleno do 10 osoba.

Sve zaposlene osobe s invaliditetom, prije nego što su počele raditi u radnoj jedinici, više su godina bezuspješno tražile posao, prijavljujući se na Zavod za zapošljavanje i nadajući se zapošljavanju. Stoga, mnogo su puta izrazle svoje zadovoljstvo što mogu raditi i to u uvjetima gdje im se pristupa s puno pažnje i razumijevanja.

Voditeljica Radne jedinice i treninga šivanja svo vrijeme je Marinela Benažić iz Labina.

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom svojim poticajima i drugim potporama podržava rad i zapošljavanje osoba s invaliditetom u našoj radnoj jedinici. Treba istaknuti da svoju podršku pružaju i brojne pravne i fizičke osobe svojim narudžbama i kupovinom proizvoda Radne jedinice.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom omogućava da  domaći i strani poslodavac može osnovati posebnu radnu jedinicu za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Sukladno navedenom zakonu Radna jedinica za zapošljavanje osoba s invaliditetom ostvaruje status zaštitne radionice ako zapošljava najmanje 51% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupni broj radnika u radnoj jedinici, a najmanje šest osoba s invaliditetom, te ako je aktom poslodavca osnovana kao posebna obračunska jedinica.