Stanovanje uz podršku

stanovi-pula1

Stanovanje uz podršku socijalna je usluga koja se bazira na pravu osobe s intelektualnim teškoćama na život u zajednici. Iako je ovakav način skrbi za ovu populaciju (za razliku od smještaja u ustanovama) u svijetu pa i u Hrvatskoj poznat već duže vrijeme u našoj sredini do sada nisu bile prisutne aktivnosti temeljene na životu u zajednici.

Centar za inkluziju i podršku u zajednici, temeljem Ugovora o međusobnim odnosima s nadležnim ministarstvom, od travnja 2010. godine pruža ovu uslugu u Puli za dvadeset osoba s intelektualnim teškoćama. Korisnici se upućuju u program temeljem rješenja centara za socijalnu skrb.

stanovi-pula2

Uslugu organiziranog stanovanja pružamo u unajmljenim stanovima ili stanovima u vlasništvu naše organizacije. U stanovima žive dvije do četiri osobe. Svakodnevni život dogovara se s korisnicima u ovisnosti od njihovih želja te potrebnim oblicima podrške. Osobi se pruža individualizirana podrška u područjima života gdje je podrška potrebna, kako bi se u što većoj mjeri usvojila znanja i vještine potrebne u svakodnevnom životu.

Sve aktivnosti organiziranog stanovanja temelje se na interakciji odnosno aktivnoj participaciji i korištenju resursa koje pruža lokalna sredina od, primjerice, nabavke hrane u trgovinama, samostalno ili uz podršku, korištenja javnog gradskog prijevoza, izbora liječnika i stomatologa, do sudjelovanja u kulturnim, rekreativnim i drugim aktivnostima namjenjenih građanima lokalne zajednice. Na taj je način uspostavljena vrlo kvalitetna suradnja s brojnim organizacijama u Puli i okolici koje djeluju u području sporta, rekreacije i kulture jer u njihovim aktivnostima sudjeluju i osobe s intelektualnim teškoćama.