IN.promo – uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama na tržište rada

27.12.2011. 2011-05-11--INpromo-Logo-crveni

Projekt IN.Promo proveden je 2011. godine u partnerstvu s Istarskom županijom, Gradom Labinom, Obrtničkom komorom Istarske županije te Udrugom za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije. Projekt je financirala Europska unija u okviru Instrumenta predpristupne pomoći – IPA te Istarska županija.

Uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama na tržište rada

Pravo na rad i zapošljavanje jedno je od temeljnih ljudskih prava, pa tako i temeljnih prava svake osobe s invaliditetom. Unutar skupine osoba s invaliditetom, posebno diskriminiranu skupinu čine osobe s intelektualnim teškoćama koje za uključivanje na tržište rada traže zadovoljavanje njihovih specifičnih potreba na području: informiranja, obrazovanja, podrške u procesu aktivnog traženja posla, podrške na radu, socijalnog uključivanja kao i uključivanje svih bitnih subjekata za stvaranje održive mreže podrške njihovom zapošljavanju u lokalnoj zajednici.

Opći cilj projekta je povećati zapošljivost dugotrajno nezaposlenih i neaktivnih osoba s intelektualnim i višestrukim teškoćama u Istarskoj županiji, a specifični ciljevi projekta su: povećati kompetencije 30 dugotrajno nezaposlenih i neaktivnih osoba s intelektualnim i višestrukim teškoćama za uključivanje na otvoreno tržište rada te promovirati i poticati zapošljavanje osoba s intelektualnim i višestrukim teškoćama na otvorenom tržištu rada.

Glavne aktivnosti projekta su: (1) trening za osobno osnaživanje i motiviranje za aktivno uključivanje na tržište rada, (2) radni centar i mobilni tim za radno uključivanje, (3) trening za stjecanje adekvatnih praktičnih znanja i vještina za potrebe zainteresiranih poslodavaca, (4) javna kampanja “Zapošljavanje osoba s intelektualnim i višestrukim teškoćama – važnost, mogućnosti i podrška” te (5) pokretanje i početak rada lokalne mreže podrške za zapošljavanje.

  

 

 

 

Sredstva koja su potrebna za provedbu projekta iznose 96.123,50€ od čega Europska unija osigurava 77.000,00€ kroz program dodjele bespovratnih sredstava – Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada – IPA – IV. komponenta.