Centar za inkluziju

Centar za inkluziju i podršku u zajednici osnovan je 2005. godine i provodi niz projekata u više sredina Istarske županije koji unapređuju kvalitetu života odraslih osoba s intelektualnim teškoćama.

Od 2007. godine razvijamo socijalnu uslugu poludnevnog boravka za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama (u Puli, Poreču, Labinu, Bujama), a sufinancira ga lokalna samouprava te ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

U 2010. godini Centar je s ministarstvom nadležnim za poslove socijalne skrbi sklopio ugovor o pružanju usluga organiziranog stanovanja za 20 osoba s intelektualnim teškoćama.

Centar je bio nositelj u projektu „Zajednički kroz život“ (2007.- 2009.). U 2010.- 2011. godini zajedno je s partnerima provodili smo projekt “IN.promo – uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama na otvoreno tržište rada”. 2012. godine bili smo partner na projektu”Plivanje kao terapija i integracija za osobe s posebnim potrebama” te u projektu “iLearn”.

Centar raspolaže prostorima u vlasništvu u Puli te zemljištem i prostorima koje je dobio na korištenje od jedinica lokalne samouprave, također, raspolaže više kombi vozila. Centar ima zaposlen odgovarajući stručni kadar s iskustvom u sektoru, a radnici sudjeluju na brojnim internim i eksternim edukacijama.

GFI i revizorsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje 31.12.2018.

Izvješće za 2018. godinu

GFI i revizorsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje 31.12.2017.

Izvješće za 2017. godinu

GFI i revizijsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje 31.12.2016.

Izvješće za 2016. godinu

Financijska izvješća

Podaci o udruzi

Povratak