Sudjelovali smo na Edukativnoj radionici o Standardima kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi te praćenju i evaluaciji projektata OCD-a

02.03.2015. rojc-standardi1

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije organizirala je za zainteresirane organizacije civilnog društva s područja Istarske županije besplatnu edukativnu radionicu o Standardima kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi te praćenju i evaluaciji projekata OCD-a.

Dvodnevna edukativna radionica održala se 11. i 12. ožujka 2015. godine, a namijenjena je predstavnicima organizacija civilnog društva koji skrbe o osobama s invaliditetom ili djeluju u korist osoba s invaliditetom iz Istarske županije. Radionica se je održala u prostorima Dnevnog boravka Rojca, Gajeva 3 u Puli, od 09 do 16 sati.

rojc-standardi2Edukativna radionica održava se u sklopu projekta “Osnaživanjem organizacija civilnog društva do kvalitetnijih socijalnih usluga”, kojega od 29. prosinca 2014. do 28. veljače 2016. godine, provodi Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije u partnerstvu s Udrugom za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke, Udrugom za osobe s intelektualnim oštećenjem “Golubica” iz Vukovara i Udrugom za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Nova Gradiška.

Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Poziva “Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga” – Operativni program “Razvoj ljudskih potencijala” 2007. – 2013., a sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.