Program inovativnog zapošljavanja osoba s invaliditetom

29.01.2020. ZOSI

Programom inovativnog zapošljavanja osoba s invaliditetom u Centru za inkluziju i podršku u zajednici zaposleno je 5 osoba s invliditetom.

Centru za inkluziju i podršku u zajednici odobren je projekt inovativnog zapošljavanja osoba s invaliditetom u 2019. godini od strane Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehbilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u iznosu od 925.000,00 kn. kojim su nam dodjeljena posebna sredstava u cilju zapošljavanja osoba s invaliditetom i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kroz razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa. Namjena odobrenih sredstava je za (a) nabavu i ugradnju novih tehnologija i opreme u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom u ukupnom iznosu sufinanciranja od 879.000,00 kn, (c) izgradnju ili širenje (uključujući i obnovu) poslovnog prostora i ugradnju opreme i novih tehnologija u cilju zapošljavanja osoba s invaliditetom u ukupnom iznosu sufinanciranja do 43.000,00 kn te (d) pokriće troškova administracije vezanih uz pružanje usluga centra za profesionalnu rehabilitaciju i troškova prijevoza osoba s invaliditetom u ukupnom iznosu sufinanciranja do 3.000,00 kn. Centar je uspješno izvršio nabavku opreme i uređenje prostora za rad čime je ostvario održivost zapošljvanja navedenih 5 osoba.