Vjekoslav volontira u dvije udruge

08.08.2016. 2

U sklopu projekta “Život pun mogoućnosti” Vjekoslav se osjeća korisnim volontirajući u dvije udruge.

„Volontiram u dvije Udruge. Jedna je Društvo likovnih stvaratelja Pazin, a druga Udruga Hoću-Mogu. U Društvu likovnih stvaratelja radim kao asistent na likovnim radionicama i dežuram na izložbama. U Udruzi Hoću-Mogu prilagođavam školske lektire i radne listiće za djecu s teškoćama u razvoju. Volim volontirati jer volim biti u društvu i pomagati u zajednici. Tako se osjećam vrijedno i korisno. Drugima bih preporučio da se bave volonterskim radom jer mislim da je to dobro utrošeno vrijeme.“

Nada Putinja, predsjednica Društva likovnih stvaratelja Pazin
„Drago nam je da je od siječnja ove godine Društvo likovnih stvaratelja dobilo još jednog volontera. Vjekoslav nam svaki tjedan pomaže kao asistent na likovnim radionicama, kao i na dežurstvima na izložbama. Lijepo se uklopio u našu Udrugu te se nadamo da će se suradnja nastaviti.“

Klarita Radoš Matijašić, predsjednica Udruge Hoću-Mogu
„Vjekoslav se priključio našoj Udruzi kao vrijedan volonter ovo proljeće. U svom višemjesečnom radu poboljšao je svoje informatičko znanje te tako izrađivao radne listiće iz raznih predmeta: hrvatskog, engleskog i geografije. Svakim je danom sve samostalniji, a sve naučeno vrijedno zapisuje u svoj volonterski dnevnik”.1slika za objave3